Žiemos akademija

Beveik kasmet asociacijos nariams organizuojame kelių dienų akademinio pobūdžio renginį, kuriame mūsų nariai dalinasi įvairiomis idėjomis bei rengia pranešimus aktualiomis temomis.

Žiemos akademijos tikslas – suburti asociacijos narius ir sukurti erdvę keistis žiniomis, diskutuoti bei klausytis pranešimų.

Šiais metais pranešimų tikrai netrūko, toliau trumpai apžvelgsime kelis iš jų.

„Nusikaltimas ir bausmė 21 amžiuje - idealios baudžiamosios teisinės sistemos kūrimas“

Vieną iš pranešimų skaitė asociacijos steigėjas Antanas Grimalauskas, šiuo metu studijuojantis teisę Humboldto universitete Berlyne. Antanas pranešimo Nusikaltimas ir bausmė 21 amžiuje – idealios baudžiamosios teisinės sistemos kūrimas metu diskutavo apie baudžiamosios teisės subtilybes.

Energetikos transformacija

Asociacijos narė Mantė Bartusevičiūtė, studijuojanti Berlyno Technikos universitete, kalbėjo apie energetikos transformaciją. Ji dalinosi savo įžvalgomis apie atsinaujinančius energijos išteklius, jų rūšis bei panaudojimą visame pasaulyje.

Ar egzistuoja vartotojų teisės skaitmenizacijos laikais?

Vitalijus Dobrovolskis, šiuo metu besigilinantis į informatikos mokslus, kalbėjo apie vartotojų teises skaitmenizacijos laikais. Plačiai pristatydamas šią temą, Vitalijus išskyrė vyraujančią pasirinkimo iliuzijos situaciją bei kritiškai komentavo skaitmeninių teisių valdymo niuansus. Kiek vėliau, jis taip pat sudėjo savo išsakytas mintis į šį straipsnį, kurį galite rasti čia.

„What matters?“​

Žiemos akademijoje lankėsi ir ilgametis asociacijos rėmėjas bei draugas Andreas Rodenbeck, kuris kalbėjo apie tarpusavio ryšius, visuomenės sandarą, bankų bei grynųjų pinigų subtilybes. 

Holokaustas Lietuvoje

Šių metų akademijos pagrindine tema tapo Holokaustas Lietuvoje. Pranešimą šia tema skaitė tarybos narys Povilas Gembickis, šiuo metu Vilniaus universitete studijuojantis politikos mokslus. Akademijos dalyviai taip pat lankėsi Kauno IX forto muziejuje, bei klausėsi Holokaustą išgyvenusios Kauno žydų bendruomenės narės, Frumos Kučinskienės, pasakojimo. 

Nuotraukos iš žiemos akademijos: