Freiraum

2017 m. rudenį 47 Goethe’s Institutai Europoje susibūrė bendram projektui Freiraum(vok. laisva erdvė). Tam, kad geriau suprastų ir įsigilintų į vietinį kontekstą, kiekvienas institutas išsirinko partnerį savo šalyje. Goethe’s Institutas Vilniuje pakvietė mūsų asociaciją tapti partnere šiame projekte ir taip mes įsitraukėme į šį tarptautinį projektą.

Freiraumprojektas nagrinėjo kaip skirtinguose Europos miestuose kalbama apie laisvę. Koks laisvės vaizdinys susidaro kai apie ją kalba piliečiai/tės, mokslininkai/ės, kultūros veikėjai/os? Kokios problemos iškyla skirtinguose Europos miestuose? Tam, kad suprastume, kaip įvairiai laisvė suprantama Europoje, projekto metu miestai buvo suporuoti po du.

Pirmoji projekto fazė: Kas yra laisvė mums?

Pirmojoje projekto fazėje bandėme atsakyti į klausimą, ką mums reiškia laisvė. 2017 m. rugsėjo 23 dieną Goethe’s Institute organizavome kūrybines dirbtuves „Laisvė“. Kvietėme jaunus žmones prisijungti ir patiems nuspręsti, ką jiems reiškia laisvė. Šio renginio tikslas buvo  suformuluoti konkretų klausimą, kuris atspindėtų Lietuvos santykį su laisvės samprata. Išgryninta idėja vėliau buvo vizualizuojama trijų minučių filmuke ir rodoma tarptautiniame Goethe’s institutų suvažiavime Varšuvoje.

pirmoji-projekto-faze

Dirbtuvėse dalyvavo keturi kviestiniai svečiai: Berta Tilmantaitė (žurnalistė, fotografė, lektorė bei viena iš Nanook Multimedia bedraįkūrėjų), Marius Repšys (kino ir teatro aktorius, apdovanotas auksiniu kryžiumi), Jonas Ohman (švedų vertėjas, žurnalistas bei organizacijos Blue/Yellow įkūrėjas) bei Marius Povilas Elijus Martynenko (poetas bei rašytojas, Lietuvą garsinantis Europos Slemo čempionatuose).

Iš kairės: Elijas, Berta ir Marius.

Dirbtuvių metu dalyviai diskutuodami daugiausiai dėmesio skyrė švietimo laisvei, prieinamumui bei pasirinkimo galimybėms baigus mokyklą.

Keletas akimirkų iš dirbtuvių:

Idėjas, kurios buvo išsakytos kūrybinėse dirbtuvėse, galima išgirsti ir šiame video:


Antroji projekto fazė: Vilnius ir Bukareštas

Visų projekte dalyvaujančių partnerių susitikime Varšuvoje 2017 m. gruodžio 4-6 dienomis mūsų asociaciją buvo atsitiktinai suvesta su politikos mokslų institutu Bukarešto universitete.

Bukarešto nagrinėjama tematika buvo susijusi su tolerancija bei saviraiškos laisve visuomenėje.

Gilinti žinias šia tema, skleisti tolerancijos idejas bei bandyti tarptautine perspektyva išspręsti šias problemas į Rumuniją vyko net vienuolika asociacijos narių.

Bukarešte mūsų komanda susitiko su Goethe’s instituto Rumunijoje darbuotojais, kurie padėjo mums įsigilinti, ką tolerancija reiškia šalies visuomenėje.

aukse-emile-elena

Iš kairės: Auksė Bruverienė (tuometinė Goethe’s instituto kultūros programų koordinatorė, Emilė Paskočimaitė (TJDAA tarybos narė) ir Elena Kloppmann (Goethe’s instituto praktikantė bei Freiraum projekto Lietuvoje organizatorė).

Įspūdžiai iš susitikimo Bukarešte:


PLAI festivalis

Jau po dienos mūsų komanda pradėjo kelionę į Timišuarą, kur mūsų asociacija dalyvavo PLAI idėjų festivalyje. Festivalyje turėjome savo stendą, kuriame rengėme diskusijas, dirbtuves bei kvietėme žmones kalbėti apie toleranciją. Mažuosius festivalio dalyvius kvietėme kurti rankdarbius, kurie jiems atspindėtų tolerancijos jausmą.

Dalyvavimas Freiraum projekte mums suteikė galimybę ne tik labiau suprasti Rumunijos visuomenės ypatybes, bet tuo pačiu atsisukti ir į lietuvišką kontekstą su dar daugiau klausimų ir didesne patirtimi.

Projekto dalyviai ir partneriai