Vasaros Akademija

Ar valstybės interesas yra jos piliečių interesas? Į šį klausimą vienareikšmiškai atsakyti yra vis sunkiau, ypač stebint įvykius vienoje iš Lietuvos kaimynių šalių. Valstybės resursų naudojimas prieš pačios valstybės piliečius kelia rimtų klausimų apie tokios valstybės ateitį. Todėl manome, kad atėjo laikas pakalbėti apie „pamatus“ – apie tai, kas sudaro pagrindą mums taikiai sugyventi: demokratinė santvarka ir sąmoninga (provokacijoms atspari) visuomenė. Trijų dienų edukacinis renginys – Vasaros akademija 2021 – yra skirtas jaunų žmonių sąmoningumo, kritinio mąstymo ugdymui bei visuomenės atsparumo dezinformacijai ir konfliktų provokacijoms kūrimui. Renginys sudarytas iš kviestinių svečių bei ekspertų pranešimų, praktinių užsiėmimų ir debatų konkurso.

Renginio dalyviai ugdys sąmoningumą kaip asmeninę ir kaip itin svarbią pilietinę savybę ekspertų ir visuomenės veikėjų pranešimų metu. Sieksime sąmoningumą pateikti kaip ilgalaikį visuomenės projektą, reikalaujantį nuolatinių pastangų ir neatsiejamą nuo demokratinės valstybės bei pilietinės visuomenės egzistavimo. Labai svarbi renginio dalis yra tai, jog sąmoningumo kontekstą susiesime su įvykiais Baltarusijoje, pilietinės visuomenės suaktyvėjimu ir pasipriešinimu neteisėtam autoritariniam režimui.

Taip pat, organizuosime dirbtuves, kurių metu nagrinėsime įvairius su atsparumu susijusius klausimus. Dirbtuvių, kitaip nei paskaitų metu, dalyviai turės galimybę tiesiogiai bendrauti su ekspertais, užduoti jiems rūpimus klausimus bei ieškoti konkrečių sprendimų aptariamoms problemoms. Mums labai svarbu ir tai, kad renginys organizuojamas bendradarbiaujant su regioninėmis bendruomenėmis ir sudarant galimybes vietos gyventojams prisijungti prie renginio veiklų: jiems vasaros akademijos renginiai bus atviri ir nemokami. Sąmoningai nesirinkame renginį organizuoti didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir orientuojamės į vietoves, kuriose  diskusijos anksčiau minėtomis temomis beveik nevyksta, o gyventojai turi labai mažai arba neturi jokių galimybių ugdyti atsparumą ir sąmoningumą.

Na, o kritinis mąstymas yra ugdomas debatų konkurso metu. Debatai „Vasaros akademijos“ dalyviams suteiks galimybę tinkamai įsigilinti į pasirinktą tematiką, nagrinėti ją argumentuotai ir struktūruotai bei pateikti turinį aktualizuotą (iš šiandienos perspektyvos) ir interaktyvų tiek debatantuojantiems asmenims, tiek publikai. Debatų metu bandysime atsakyti į klausimus, kaip siekti tvarios demokratijos.

Vasaros akademija yra tik vienas iš daugelio asociacijos organizuojamų renginių, skirtų demokratinėms vertybės puoselėti, kritiniam mąstymui ugdyti ir pilietiškumui skatinti. Tikimės vasaros akademijos dalyvius vėliau dar ne kartą sutikti kituose mūsų renginiuose, mokymuose ir viešose diskusijose visoje Lietuvoje. Visiems dalyviams sudarome galimybę prisijungti prie asociacijos bendruomenės ir toliau aktyviai dalyvauti mūsų veikloje. Mūsų tikslas yra įtraukti jaunimą į tvarios demokratijos kūrimą ilgalaikėje perspektyvoje.