Asociacijos „Jaunimo debatai“ globėjas

Asociacijos „Jaunimo debatai“ globėjas – ambasadorius, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, Arnoldas Pranckevičius. 

A. Pranckevičius asociaciją globoja nuo pat jos įsteıgımo 2017 m., mielai dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose bei skatina asociacijos plėtros planus ir naujų projektų įgyvendinimą. 

Džiaugiamės galėdami kartu su Arnoldu Pranckevičiumi siekti debatuojančios Lietuvos kūrimo!

Play Video