Komanda

Prezidentas

Prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas, renkamas visuotinio asociacijos narių susirinkimo dvejų metų kadencijai. Prezidentas vadovauja asociacijos veiklai, atstovauja asociaciją santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei palaiko ryšius su asociacijos taryba, patarėjų komitetu ir nariais. 

Sergej Stoma

Prezidentas

El. paštas: sergej@old.jaunimodebatai.eu

Tel. nr.: +37069634469

Paryžiaus politikos mokslų instituto (SciencesPo) Havro filialo politikos ir humanitarinių mokslų bakalauro programos studentas, 2022-2023 m. m. studijuojantis Vienos universitete (Universität Wien). Nuo 2022 m. dirba tyrėju „Diversity Development Group“ (DDG). Debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje alumnas. Į Sergej galite kreiptis visais asociacijai svarbiais klausimais ar pasiūlymais. 

Taryba

Taryba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 4 asociacijos nariai (įskaitant tarybos pirmininką). Tarybą dvejų metų laikotarpiui renka visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Tarybos nariai kartu su prezidentu rūpinasi asociacijos organizaciniais reikalais, įgyvendina projektus, idėjas bei kviečia visą asociacijos bendruomenę įsitraukti į asociacijos veiklą. 

Povilas Gembickis

Tarybos pirmininkas

El. paštas: povilas@old.jaunimodebatai.eu

Tel. nr. +37061727513

Ilgametis asociacijos tarybos narys, debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje alumnas. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politikos mokslų bakalauro programos 4 kurso studentas,  2017-2018 m. m. į politikos mokslus gilinęsis Vienos universitete (Universität Wien). Lietuvos delegacijos pasaulinėje parodoje „Expo 2020“ Dubajuje dalyvis. Taryboje daugiausiai dėmesio skiria tarptautinių projektų organizavimui. Į Povilą galite kreiptis ir bendrais asociacijos klausimais.

Vitalijus Dobrovolskis

Tarybos narys

El. paštas: vitalijus@old.jaunimodebatai.eu 

IT specialistas, 2022 m. Acheno aukštojoje mokykloje įgijęs informatikos bakalauro laipsnį. Ilgametis asociacijos narys, buvęs patarėjų komiteto narys, debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje alumnas. Taryboje gvildena techninius klausimus bei įgyvendina IT sprendimus. 

Neda Miltinytė

Tarybos narė

El. paštas: neda@old.jaunimodebatai.eu 

Šiaulių Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato programos (International Baccalaureate) (IB) absolventė, Paryžiaus politikos mokslų instituto (SciencesPo) Reimso filialo politikos ir humanitarinių mokslų bakalauro programos studentė. Debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvos finalo 2021 m. nugalėtoja, buvusi patarėjų komiteto narė. Debatuoja anglų, lietuvių ir vokiečių kalbomis. Taryboje daugiausiai dėmesio skiria viešųjų renginių organizavimui. 

Dovydas Žilinskas

Tarybos narys

El. paštas: dovydas@old.jaunimodebatai.eu 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientas, debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje dalyvis, fotografas. Taryboje atsakingas už socialinių tinklų administravimą ir priežiūrą.

Patarėjų komitetas

Patarėjų komitetą sudaro aktyvūs asociacijos nariai ir narės. Jie prisideda prie įvairių projektų organizavimo, idėjų generavimo ir jų įgyvendinimo. Taip pat patarėjai kartu su tarybos nariais rengia komunikacijos strategijos planą, kuria dizaino sprendimus bei gvildena įvairius techninius klausimus.

Radvilė Jakštonytė

Patarėjų komiteto narė

Vilniaus kolegijos (VIKO) pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro programos studentė ir Studentų mokslinės draugijos prezidentė. Nuolatinė švietimo projektų dalyvė, straipsnų ugdymo temomis autorė. Šiuo metu pagal mainų programą studijuoja Belgijoje. Komandoje prisideda prie Vasaros akademijų ir kitų projektų organizavimo. 

Margarita Kalesnykaitė

Patarėjų komiteto narė

Aktyvi asociacijos narė, debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje alumnė. Vilniaus licėjaus Tarptautinio bakalaureato programos (International Baccalaureate) (IB) absolventė, šiuo metu studijuojanti istorijos bakalauro programoje Vienos universitete (Universität Wien). Komandoje prisideda prie debatų vokiečių kalba mokymų „Alumni an Schulen“ bei kitų projektų organizavimo. 

Emilė Paskočimaitė

Patarėjų komiteto narė

Steigiamosios tarybos narė, ilgametė asociacijos tarybos pirmininkė, debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje alumnė. 2018 m. įgijo švietimo mokslų bakalauro laipsnį Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete (Ludwig-Maximilians-Universität München) (LMU), o 2022 m. švietimo mokslų magistro laipsnį Humboldtų universitete Berlyne (Humboldt-Universität zu Berlin). Nuo 2022 m. „Mokyklų tobulinimo centre“ (MTC) dirba programos „Renkuosi mokyti“ plėtros vadove. Šiuo metu komandoje daugiausiai prisideda prie Vasaros akademijų ir kitų projektų organizavimo. 

Vilija Sviderskytė

Patarėjų komiteto narė

Aktyvi asociacijos narė, debatų vokiečių kalba konkurso konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvos finalo 2019 m. nugalėtoja. Šiuo metu studijuoja architektūros bakalauro programoje Acheno technikos universitete (RWTH Aachen). Vilija prisideda prie asociacijos įvaizdžio gerinimo socialinėse platformose. 

Rūta Vyšniauskaitė

Patarėjų komiteto narė

Buvusi tarybos narė, debatų vokiečių kalba konkurso „Jugend debattiert MOSO-Europa“ Lietuvoje alumnė, konkurso „Lesefüchse“ finalo Lietuvoje 2018 m. nugalėtoja. 2022 m. įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį Birmingemo universitete (University of Birmingham). Šiuo metu studijuoja Londono universiteto koledžo (University College London) (UCL) socialinės ir kultūrinės antropologijos magistro programoje. Komandoje užsiima asociacijos reprezentacija socialinių medijų platformose. 

Asociacijos steigėjai

Antanas Grimalauskas

Vytautas Jankauskas

Eglė Karpauskaitė

Džiugilė Kersnauskaitė

Emilė Paskočimaitė

Jokūbas Trinkūnas

Praėjusių kadencijų asociacijos prezidentai ir tarybos

2017-2018 m.

Vytautas Jankauskas (tarybos pirmininkas)

Antanas Grimalauskas

Eglė Karpauskaitė

Džiugilė Kersnauskaitė

Emilė Paskočimaitė

2019 m.

Emilė Paskočimaitė (tarybos pirmininkė)

Povilas Gembickis

Bazilė Gancevičiūtė

Ugnė Klipčiūtė

Viltė Pacevičiūtė

2020-2021 m.

Emilė Paskočimaitė (tarybos pirmininkė)

Povilas Gembickis

Sergej Stoma

Jokūbas Trinkūnas

Rūta Vyšniauskaitė

2022 m.

Sergej Stoma (asociacijos prezidentas)

Emilė Paskočimaitė (tarybos pirmininkė)

Vitalijus Dobrovolskis

Povilas Gembickis

Viltė Sinkevičiūtė